Maatwerk

Het organiseren van een evenement vraagt tijd, overzicht, creativiteit en vakkundigheid van de persoon die deze opdracht krijgt. Elk evenement is een unieke gebeurtenis wat de volledige aandacht vraagt. Dat valt niet mee wanneer er nog andere werkzaamheden liggen te wachten. Hoe houdt je in de gaten of je planning op orde is, de afspraken met externen vastliggen, de muziek, de catering, de uitnodigingen, de gastenlijsten, het ontvangst, de gastvrouwen, de techniek, de veiligheid in orde is enzovoort?

Doorgaans zijn er nog meerdere werkzaamheden die de aandacht vragen van de persoon die de opdracht heeft een mooi gebeuren te regelen. Het risico ligt in stagnatie van de reguliere werkzaamheden, tot ergernis en frustratie van de medewerker, collega’s en bedrijfsresultaat.

Missie van AllAnja

Het bieden van de helpende hand aan de persoon of afdeling in het bedrijf of organisatie die de taak krijgt een feest, meeting of anderszins evenement te organiseren. Zodanig dat het reguliere werk hier niet onder lijdt en overbelasting van de medewerker voorkomt en dat het evenement een succes wordt.

Hoe gaat dat?

U heeft wensen omtrent een feestelijk of zakelijk evenement . Wat kunt u zelf of een van de medewerkers? Wie houdt het overzicht in het geheel?

We spreken samen af welk wensenpakket AllAnja tot haar rekening neemt. Allanja coördineert zondig het geheel en houdt daarbij alle deelaspecten in de gaten. En waar nodig wordt er samengewerkt met andere partijen. AllAnja houdt rekening met de specifieke wensen op gebied van inhoud, budget en mogelijkheden.